close

Σημειώσεις Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Κωνσταντίνου Μάντη

home

Σημειώσεις Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Κωνσταντίνου Μάντη

Ερμηνευτικές προσεγγίσεις Λογοτεχνικών Κειμένων - Σημειώσεις Λατινικών - Σημειώσεις Αρχαίων & Νέων Ελληνικών - Συγγραφή Σημειώσεων: Κωνσταντίνος Μάντης

latistor.blogspot.com

Ιστορία Γ΄ Λυκείου: Η «νέα γενιά» (επεξεργασία πηγών)

[Πανελλήνιες 2003] Επισηµαίνοντας χωρία των παρακάτω κειµένων και αξιοποιώντας τις ιστορικές γνώσεις σας, να εξηγήσετε τις συνθήκες ανάδειξης της «νέας γενιάς» µετά την παρακµή των ξενικών κοµµάτων και τα αιτήµατα που αυτή προέβαλε. Κείµενο Α΄ Περί το τέλος της βασιλείας του Όθωνος θα εµφανισθούν αι νέαι πολιτικαί δυνάµεις, προερχόµεναι εκ της µετεπαναστατικής γενεάς, η οποία,

Ιστορία Γ΄ Λυκείου: Τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος (επεξεργασία πηγής)

Diego Rivera [Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2009] Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από το παράθεμα που σας δίνεται, να παρουσιάσετε και να εξηγήσετε τις ιδιομορφίες του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, από το τέλος του 19ου αιώνα ως την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Κείμενο Υπάρχουν για τους εργοδότες και άλλες

Έκθεση Γ΄ Λυκείου: 4ο Ενδεικτικό Κριτήριο Αξιολόγησης Γλώσσας & Λογοτεχνίας

Έκθεση Γ΄ Λυκείου: 4ο Ενδεικτικό Κριτήριο Αξιολόγησης Γλώσσας & Λογοτεχνίας Κείμενο Ι: Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος, Ο ρυθμός της Ιστορίας Το θέμα είναι: η επιτάχυνση του ρυθμού της Ιστορίας και οι συνέπειές της και γενικότερα και ειδικότερα στην περιοχή της παιδείας. «Ζούμε», γράφει ο G. Berger, μέλος του Γαλλικού Ινστιτούτου και διευθυντής συνάμα της ανώτατης γαλλικής παιδείας, «σ’ έναν

Ιστορία Γ΄ Λυκείου: Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας (επεξεργασία πηγών)

Kouji Tomihisa Τα δύο παραθέματα που ακολουθούν προέρχονται από το συλλογικό ιστορικό έργο «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους», που αποτελεί έμμεση πηγή. Το πρώτο κείμενο αναφέρεται στην πρώτη βαθμίδα αυτοδιοίκησης του ελληνικού χώρου κατά τα χρόνια της τουρκοκρατίας, τους δημογέροντες, ενώ το δεύτερο στη δεύτερη βαθμίδα αυτοδιοίκησης, τους προεστούς. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και

Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη «Τα επόμενα εκατό χρόνια»

Alex Malikov Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη «Τα επόμενα εκατό χρόνια» Έπιασα να δω τι θα ‘πρεπε να πρωτομάθω για να ζωγραφίσω απ’ την αρχή τον κόσμο· κι όλα έβγαζαν άθροισμα ηλεκτρονικό ούτε πουλιά ούτε ψάρια ούτε τα ίδια απ’ την αρχή τίποτα όπως ήταν ή όπως σχεδιάζουν· μόνο ένα ατέλειωτο πλέγμα πληροφοριών σ’ ένα κόσμο που ζυγίζει τ’ ορθολογικό με το κιλό και το πουλάει χύμα στα

Έκθεση Γ΄ Λυκείου: Μοντέλο Επιχειρηματολογίας Stephen Toulmin (Θεωρία -Εφαρμογή)

Laura Lein-Svencner Έκθεση Γ΄ Λυκείου: Μοντέλο Επιχειρηματολογίας Stephen Toulmin (Θεωρία -Εφαρμογή) Σύμφωνα με τον Toulmin (1958) τα επιχειρηματολογικά κείμενα έχουν μία τυπική οργανωτική δομή που περιέχει έξι δομικά συστατικά: • Ισχυρισμός (claim): Πρόκειται για μία σαφώς διατυπωμένη θέση την οποία ο πομπός επιχειρεί να αποδείξει, η κατευθυντήρια ιδέα του επιχειρήματος. Όταν

Οδηγίες Διδασκαλίας & Αξιολόγησης: Έκθεσης, Περίληψης, Ερμηνευτικού σχολίου (2019-2020)

Αξιολόγηση Έκθεσης, Περίληψης, Ερμηνευτικού σχολίου (2019-2020) 4ο ΘΕΜΑ (Παραγωγή γραπτού λόγου) Περιεχόμενο (1-12) 12-11-10 - Πολύ καλή επίτευξη επικοινωνιακού στόχου και ανταπόκριση στο επικοινωνιακό πλαίσιο - Πολύ καλή κάλυψη προδιαγραφών (κειμενικό είδος, θέμα, αριθμός λέξεων, αξιοποίηση πληροφοριών και βασικών εννοιών κειμένου/-ων αναφοράς) 9-8-7 - Καλή επίτευξη

Έκθεση Γ΄ Λυκείου: Πραγματολογία & Κειμενογλωσσολογία

Vanessa Bates Έκθεση Γ΄ Λυκείου: Πραγματολογία & Κειμενογλωσσολογία Σύμφωνα με τις Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος: Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία της Γ΄ Λυκείου (16-9-2019) τα κριτήρια με τα οποία αποτιμάται η πληρότητα των απαντήσεων των μαθητών και των μαθητριών είναι: α) η ποιότητα (αλήθεια και ακρίβεια των δεδομένων), β) η ποσότητα (η επάρκεια των στοιχείων), γ) η

Λένα Καλλέργη «Σκαρί»

Presniakov Oleksandr Λένα Καλλέργη «Σκαρί» Το κορμί πάντα μπαίνει σε μανίκια στενά σε φόδρες αλύγιστες σε κουμπιά που κοντεύουν να σπάσουν. Δεν χωρά στα δοσμένα μεγέθη να πάλλεται και γυμνό δεν μπορεί να πηγαίνει. Έτσι λέει η ιστορία του. Τι να το έντυνα ώστε όταν φυσάει να μην μένουν επάνω του οι εποχές και τα κρίματα. Κι όταν βρέχει να στέκεται να θυμάται τη δίψα
Ιστορία Γ΄ Λυκείου: Η «νέα γενιά» (επεξεργασία πηγών) Ιστορία Γ΄ Λυκείου: Τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος (επεξεργασία πηγής) Έκθεση Γ΄ Λυκείου: 4ο Ενδεικτικό Κριτήριο Αξιολόγησης Γλώσσας & ΛογοτεχνίαςΙστορία Γ΄ Λυκείου: Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας (επεξεργασία πηγών) Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη «Τα επόμενα εκατό χρόνια» Έκθεση Γ΄ Λυκείου: Μοντέλο Επιχειρηματολογίας Stephen Toulmin (Θεωρία -Εφαρμογή) Οδηγίες Διδασκαλίας & Αξιολόγησης: Έκθεσης, Περίληψης, Ερμηνευτικού σχολίου (2019-2020) Έκθεση Γ΄ Λυκείου: Πραγματολογία & Κειμενογλωσσολογία Λένα Καλλέργη «Σκαρί»

Report "Σημειώσεις Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Κωνσταντίνου Μάντη"

Are you sure you want to report this post for ?

Cancel
×