close

Σημειώσεις Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Κωνσταντίνου Μάντη

home

Σημειώσεις Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Κωνσταντίνου Μάντη

Ερμηνευτικές προσεγγίσεις Λογοτεχνικών Κειμένων - Σημειώσεις Λατινικών - Σημειώσεις Αρχαίων & Νέων Ελληνικών - Συγγραφή Σημειώσεων: Κωνσταντίνος Μάντης

latistor.blogspot.com

Ιστορία Προσανατολισμού: Η αποζημίωση των ανταλλαξίμων [επεξεργασία πηγής]

 Emily Wilson Ιστορία Προσανατολισμού: Η αποζημίωση των ανταλλαξίμων [επεξεργασία πηγής]  Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από το παράθεμα που σας δίνεται, να αναφερθείτε στην αποζημίωση των Ελλήνων ανταλλάξιμων για τις περιουσίες που εγκατέλειψαν και στις διαδικασίες προσδιορισμού αυτής. Η αποζημίωση των ανταλλάξιμων      Τα περιουσιακά στοιχεία που εθεωρείτο ότι

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: [Συμμετοχική Δημοκρατία] Κριτήριο Αξιολόγησης

Παις του Κριτίου  Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου: [Συμμετοχική Δημοκρατία] Κριτήριο Αξιολόγησης  Κείμενο I: Ομιλία του Προέδρου της Βουλής, Κων/νου Τασούλα, στη «Βουλή των Εφήβων»       Θα ήθελα τώρα να σας λύσω την απορία, αν τα καταφέρω, τι σχέση έχει αυτό το γράμμα που άφησα μπροστά στον καθένα. Η μία φωτογραφία είναι ένας Κούρος, ένας έφηβος δηλαδή, που βρέθηκε στη Βοιωτία, έργο του 520 π.Χ.

Κλίση ρημάτων: εἰμί (=είμαι), ἔρχομαι/εἶμι, ἵημι (= ρίχνω)

Doug McPhersonΚλίση ρημάτων: εἰμί (=είμαι), ἔρχομαι/εἶμι, ἵημι (= ρίχνω)  εἰμί Ενεστώτας Οριστικήεἰμί, εἶ, ἐστι(ν), ἐσμέν, ἐστέ, εἰσί(ν)Υποτακτικήὦ, ᾖς, ᾖ, ὦμεν, ἦτε, ὦσι(ν)Ευκτική εἴην, εἴης, εἴη, εἴημεν / εἶμεν, εἴητε / εἶτε, εἴησαν / εἶενΠροστακτική---, ἴσθι, ἔστω, ---, ἔστε, ἔστων / ὄντων / ἔστωσανΑπαρέμφατοεἶναιΜετοχήὤν, οὖσα, ὄν Παρατατικόςἦ / ἦν, ἦσθα, ἦν, ἦμεν, ἦτε / ἦστε, ἦσαν 

Ιστορία Προσανατολισμού: Η διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων (επεξεργασία πηγής)

Bess Hamiti Ιστορία Προσανατολισμού: Η διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων (επεξεργασία πηγής)  Κείμενο IΗ κρίση στις σχέσεις αυτοχθόνων και ετεροχθόνων Στα 1844 (...) για πρώτη φορά περιγράφονται με κάποια ακρίβεια τα διακυβευόμενα. Στο τρίτο άρθρο του Συντάγματος (...) επρόκειτο πάλι για τον καθορισμό των ιδιοτήτων του Έλληνα πολίτη, που όμως τώρα, στη συζήτηση, συγχεόταν με τον ορισμό των

Αρχαία Ελληνικά: Κλίση τριτόκλιτων επιθέτων

Brian OldhamΑρχαία Ελληνικά: Κλίση τριτόκλιτων επιθέτων  Τα τριτόκλιτα επίθετα διαιρούνται κατά το χαρακτήρα τους, όπως και τα ουσιαστικά, σε φωνηεντόληκτα και συμφωνόληκτα.  Α΄. Φωνηεντόληκτα επίθετα της γ΄ κλίσης α) Τρικατάληκτα (σε -ῠς, -ειᾰ, -ῠ)Ενικός αριθμός βαθὺς, βαθέος, βαθεῖ, βαθὺν, βαθὺβαθεῖα, βαθείας, βαθείᾳ, βαθεῖαν, βαθεῖαβαθὺ, βαθέος, βαθεῖ, βαθὺ, βαθὺ Πληθυντικός αριθμός βαθεῖς,

Τράπεζα Θεμάτων 2020-21: Αρχαία Ελληνικά: Λεξιλογικές ασκήσεις [Θουκυδίδης] (2ο μέρος)

Τράπεζα Θεμάτων 2020-21: Αρχαία Ελληνικά: Λεξιλογικές ασκήσεις [Θουκυδίδης] (2ο μέρος) [Δείτε εδώ το 1ο μέρος των Λεξιλογικών ασκήσεων]  Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75.1-75.4.1Α. ΚΕΙΜΕΝΟTῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ Νικόστρατος ὁ Διειτρέφους Ἀθηναίων στρατηγὸς παραγίγνεται βοηθῶν ἐκ Ναυπάκτου δώδεκα ναυσὶ καὶ Μεσσηνίων πεντακοσίοις ὁπλίταις· ξύμβασίν τε ἔπρασσε καὶ πείθει ὥστε ξυγχωρῆσαι ἀλλήλοις δέκα

Τράπεζα Θεμάτων 2020-21: Αρχαία Ελληνικά: Λεξιλογικές ασκήσεις [Θουκυδίδης] (1ο μέρος)

Dave QuinceΤράπεζα Θεμάτων 2020-21: Αρχαία Ελληνικά: Λεξιλογικές ασκήσεις [Θουκυδίδης] (1ο μέρος)  [Δείτε εδώ το 2ο μέρος των Λεξιλογικών ασκήσεων]  Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71-72Α. ΚΕΙΜΕΝΟΔράσαντες δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη καὶ ἥκιστ᾽ ἂν δουλωθεῖεν ὑπ᾽ Ἀθηναίων, τό τε λοιπὸν μηδετέρους δέχεσθαι ἀλλ᾽ ἢ μιᾷ νηὶ ἡσυχάζοντας, τὸ δὲ πλέον πολέμιον ἡγεῖσθαι

Θουκυδίδη Ιστορία Βιβλίο 3. Κεφάλαια 82 & 83 (ασκήσεις σχολικού)

Willy MarthinussenΘουκυδίδη Ιστορία Βιβλίο 3. Κεφάλαια 82 & 83 (ασκήσεις σχολικού) Κεφάλαιο 82 [1] Σ’ αυτές τις ακρότητες έφτασε ο εμφύλιος πόλεμος και προκάλεσε μεγάλη εντύπωση, γιατί ήταν ο πρώτος που έγινε. Αργότερα μπορεί κανείς να πει ότι ολόκληρος ο Ελληνισμός συνταράχτηκε, γιατί παντού σημειώθηκαν εμφύλιοι σπαραγμοί. Οι δημοκρατικοί καλούσαν τους Αθηναίους να τους βοηθήσουν και οι

Report "Σημειώσεις Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Κωνσταντίνου Μάντη"

Are you sure you want to report this post for ?

Cancel
×