close

Σημειώσεις Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Κωνσταντίνου Μάντη

home

Σημειώσεις Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Κωνσταντίνου Μάντη

Ερμηνευτικές προσεγγίσεις Λογοτεχνικών Κειμένων - Σημειώσεις Λατινικών - Σημειώσεις Αρχαίων & Νέων Ελληνικών - Συγγραφή Σημειώσεων: Κωνσταντίνος Μάντης

latistor.blogspot.com

Ιστορία Γ΄ Λυκείου: Το Κρητικό Ζήτημα: Τα πρώτα νέφη (πηγές Πανελληνίων 2015)

Paul Cowan Ιστορία Γ΄ Λυκείου: Το Κρητικό Ζήτημα: Τα πρώτα νέφη (πηγές Πανελληνίων 2015) Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα Α και Β που σας δίνονται, να εκθέσετε και να εξηγήσετε τη διάσταση απόψεων μεταξύ του πρίγκιπα Γεωργίου και του Ελευθερίου Βενιζέλου, σχετικά με το ζήτημα της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα, στο πλαίσιο της πρώτης

Έκθεση Γ΄ Λυκείου: Γλωσσικές επιλογές/ Εκφραστικά μέσα

Michael Tompsett Έκθεση Γ΄ Λυκείου: Γλωσσικές επιλογές/ Εκφραστικά μέσα Οι γλωσσικές επιλογές του/της συγγραφέα αφορούν: 1. Τις γλωσσικές ποικιλίες: γλωσσική ιδιοτυπία, ιδίωμα ή διάλεκτο του ομιλητή ή συγγραφέα, γεωγραφικές, κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες, οπτικές της γλώσσας. Σε μια γλωσσική κοινότητα, διαφορετικές ομάδες ομιλητών χρησιμοποιούν διαφορετικές γλωσσικές ποικιλίες/

Έκθεση Γ΄ Λυκείου: Κειμενικά είδη

Cynthia Decker Έκθεση Γ΄ Λυκείου: Κειμενικά είδη Τα κείμενα παράγονται και νοηματοδοτούνται πάντοτε μέσα σε ένα κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των αντιλήψεων, των αξιών, των στάσεων κ.λπ. που φέρουν οι ομιλητές/-τριες στην κοινωνική τους αλληλεπίδραση. Ως προϊόντα μιας κοινωνικής διεργασίας μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε είδη, ανάλογα με τον σκοπό για

Ερμηνευτικό Σχόλιο (ενδεικτικά παραδείγματα)

Rob Woodcox Ερμηνευτικό Σχόλιο (ενδεικτικά παραδείγματα) Τίτος Πατρίκιος «Τέλος του καλοκαιριού» VI Εγώ δεν είμαι μόνο αυτό που βλέπεις, αυτός που ξέρεις δεν είμαι μόνο αυτός που θά ‘πρεπε να μάθεις. Κάθε επιφάνεια της σάρκας μου κάπου τη χρωστάω, αν σ’ αγγίξω με την άκρη του δαχτύλου μου σ’ αγγίζουν εκατομμύρια άνθρωποι, αν σου μιλήσει μια λέξη μου σου μιλάνε εκατομμύρια

Έκθεση Γ΄ Λυκείου: Ενδεικτικές Εκφωνήσεις Ερωτημάτων Β΄ Θέματος

Popmarleo  Έκθεση Γ΄ Λυκείου: Ενδεικτικές Εκφωνήσεις Ερωτημάτων Β΄ Θέματος Αξιολογούνται άραγε οι γλώσσες; Υπάρχουν δηλαδή γλώσσες επαρκείς και ανεπαρκείς, πολιτισμένες και πρωτόγονες, γλώσσες πλούσιες και φτωχές, ανώτερες και κατώτερες -που θα αντιστοιχούσαν κατά συνέπεια σε ανώτερες και κατώτερες φυλές; Υπάρχουν ασφαλή επιστημονικά κριτήρια για τέτοιου είδους κατατάξεις; Για τους

Ιστορία Γ΄ Λυκείου: Το Κρητικό Ζήτημα: Τα πρώτα νέφη (επεξεργασία πηγών)

Worldsat International (science photo library)  Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας δίνονται, να απαντήσετε στο ερώτημα: Ποιοι παράγοντες άλλαξαν το θετικό κλίμα της πρώτης περιόδου της Κρητικής Πολιτείας; ΚΕΙΜΕΝΟ Α Οι εξελίξεις αυτές διαμόρφωσαν ένα ιδιότυπο διεθνές και εσωτερικό καθεστώς, όπως το περιέγραψε αδρά ο ίδιος ο Ελευθέριος

Αριστέα Παπαλεξάνδρου «Έσχατη αποτύπωση»

Αριστέα Παπαλεξάνδρου «Έσχατη αποτύπωση» Μουντή πολύ μουντή και ξεφτισμένη τριχρωμία Ασπρόμαυρο στο κίτρινο το χλιαρό της ώχρας Πορτρέτο πιθανόν ή σκίτσο ή φωτογραφία Του περασμένου μου θανάτου το συμβάν με θέμα Αιμόφυρτη γυναίκα χάμω Το βλέμμα καρφωμένο στο ταβάνι Κάποιος τη σκότωσε Κανείς δεν ξέρει Τούτη η φάση η επόμενη ένα σημάδι θα ’πρεπε να φέρει

Ιστορία Προσανατολισμού: Σουλιώτες πρόσφυγες (επεξεργασία πηγών)

Maryam Barari  Ιστορία Προσανατολισμού: Σουλιώτες πρόσφυγες (επεξεργασία πηγών) ΠΗΓΗ 1 Ο εκπατρισμός των Σουλιωτών Οι Σουλιώται συγκατένευσαν να παραδώσωσι την Κιάφαν, αλλά δεν ηθέλησαν να μετοικήσωσιν εις μέρος τουρκικόν, και απήτησαν να μεταβιβασθώσιν υπό ιόνιον σημαίαν εις την Επτάνησον (...). Εισηκούσθη και η προς τον μέγαν αρμοστήν πρεσβεία, και υπεγράφη συνθήκη εν Πρεβέζη

Ιστορία Προσανατολισμού: Διαγώνισμα (Η κρίση του 1932 – Δικτατορία Ι. Μεταξά)

Amy Haselhurst  Ιστορία Προσανατολισμού: Διαγώνισμα (Η κρίση του 1932 – Δικτατορία Ι. Μεταξά) ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: α. Διχοτόμηση της δραχμής (Μάρτιος 1922) β. Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος (Σ.Ε.Κ.Ε.) γ. Αγροτική μεταρρύθμιση Μονάδες 15 ΘΕΜΑ Α2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στην κόλλα

Ιστορία Β΄ Λυκείου: 2ο Ενδεικτικό Διαγώνισμα

Mia Tavonatti Ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου Κόσμου (565-1815) Διαγώνισμα ΟΜΑΔΑ Α΄ ΘΕΜΑ 1 1.α. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες: i. Ο αυτοκράτορας ήταν η κεφαλή της δημόσιας διοίκησης, αρχηγός του στρατού, ανώτατος δικαστής, ένας από τους νομοθέτες, προστάτης της Εκκλησίας και φύλακας της Ορθοδοξίας. ii. Το σύστημα της φεουδαρχίας
Ιστορία Γ΄ Λυκείου: Το Κρητικό Ζήτημα: Τα πρώτα νέφη (πηγές Πανελληνίων 2015) Έκθεση Γ΄ Λυκείου: Γλωσσικές επιλογές/ Εκφραστικά μέσαΈκθεση Γ΄ Λυκείου: Κειμενικά είδη Ερμηνευτικό Σχόλιο (ενδεικτικά παραδείγματα) Έκθεση Γ΄ Λυκείου: Ενδεικτικές Εκφωνήσεις Ερωτημάτων Β΄ Θέματος Ιστορία Γ΄ Λυκείου: Το Κρητικό Ζήτημα: Τα πρώτα νέφη (επεξεργασία πηγών) Αριστέα Παπαλεξάνδρου «Έσχατη αποτύπωση» Ιστορία Προσανατολισμού: Σουλιώτες πρόσφυγες (επεξεργασία πηγών) Ιστορία Προσανατολισμού: Διαγώνισμα (Η κρίση του 1932 – Δικτατορία Ι. Μεταξά) Ιστορία Β΄ Λυκείου: 2ο Ενδεικτικό Διαγώνισμα

Report "Σημειώσεις Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Κωνσταντίνου Μάντη"

Are you sure you want to report this post for ?

Cancel
×