close

logosociety | category: logo inspiration

home

logosociety

ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานออกแบบ (สำหรับข้อมูลที่รวบรวมมานั้นต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลทุกที่ และขออนุญาตินำข้อมูลเหล่านั้นมาเผยแพร่)

logosociety.blogspot.com

Logo Ispiration : Thai general election, 2014

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
 1.พรรคชาติพัฒนา
Logo Ispiration : Thai general election, 2014
2.พรรคถิ่นกาขาว

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
3.พรรครักประเทศไทย

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
4.พรรคเสรีนิยม

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
5.พรรคพลังสหกรณ์

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
6.พรรคภูมิใจไทย

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
7.พรรคภราดรภาพ

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
8.พรรคพลังประชาธิปไตย

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
9.พรรคเพื่อสันติ

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
10.พรรคชาติสามัคคี

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
11.พรรคพลังประเทศไทย

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
12.พรรคประชาสามัคคี

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
13.พรรคกสิกรไทย

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
14.พรรคชาคิไทยพัฒนา

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
15.พรรคเพื่อไทย

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
16.พรรคแทนคุณแผ่นดิน

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
17.พรรคพลังเครือข่ายประชาชน

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
18.พรรคครูไทยเพื่อประชาชน

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
19.พรรคไทยมหารัฐพัฒนา

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
20.พรรคพลังไทยเครือข่าย

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
21.พรรคยางพาราไทย

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
22.พรรคดำรงไทย

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
23.พรรครักษ์สันติ

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
24.พรรคประชาธิปไตยใหม่

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
25.พรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า

Logo Ispiration : Thai general election, 2014

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
26.พรรคเมืองไทยของเรา

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
27.พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
28.พรรคพลังไทยรักชาติ

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
29.พรรคทวงคืนผืนป่า

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
30.พรรครักไทย

Logo Ispiration : Thai general election, 2014

Logo Ispiration : Thai general election, 2014

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
31.พรรคเสียงประชาชน

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
32.พรรคคนขอปลดหนี้

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
33.พรรคประชาสันติ

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
34.พรรคอาสาสมัครไทย

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
35.พรรคเพื่อชิวิตใหม่

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
36.พรรคประชากรไทย

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
37.พรรคสร้างไทย

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
38.พรรคประชาธรรม

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
39.พรรคเพื่อประชาชนไทย

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
40.พรรคพัฒนาคุณภาพชีวิต

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
41.พรรคพลังชล

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
42.พรรคเพื่อประชาธิปไตย

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
43.พรรคมาตุภูมิ

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
44.พรรคชาติไทยสามัคคี

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
45.พรรคประชาราช

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
46.พรรคธรรมาภิบาลสังคม

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
47.พรรคเพื่อชาติ

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
48.พรรคเพื่อธรรม

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
49.พรรคพลังคนกีฬา

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
50.พรรคเงินเดือนประชาชน

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
51.พรรคมหาชน

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
52.พรรคไทยรักธรรม

Logo Ispiration : Thai general election, 2014
53.พรรคเพื่อแผ่นดิน

Logo Ispiration : Thai general election, 2014

Logo Ispiration : Thai general election, 2014

Logo Ispiration : Thai general election, 2014

Logo Ispiration : Thai general election, 2014

Logo Inspiration : Respect My Vote!

Logo Inspiration : Respect My Vote!

Logo Inspiration : Respect My Vote!

Logo Inspiration : Respect My Vote!

Logo Inspiration : Respect My Vote!

Logo Inspiration : Respect My Vote!

Logo Inspiration : Respect My Vote!

Logo Inspiration : Respect My Vote!

Logo Inspiration : Respect My Vote!

Logo Inspiration : Respect My Vote!

Logo Inspiration : Respect My Vote!

Logo Inspiration : Respect My Vote!

Logo Inspiration : Respect My Vote!

"Respect My Vote!" เป็นคำขวัญใช้รณรงค์ให้คนหนุ่มสาวชาวผิวสีในอเมริกันออกมาเลือกตั้ง หันมาสนใจรักษาสิทธิและออกมาใช้สิทธิของตนเองมากขึ้น แคมเปญนี้จัดขึ้นโดยกลุ่ม "ฮิปฮอป คอคัส" ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรในสหรัฐอเมริกา เน้นเรื่องสิทธิความเท่าเทียมของคนผิวสีทั้งในด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ สวัสดิการรัฐ และการศึกษา งานรณรงค์ของกลุ่มมักสื่อสารผ่านวัฒนธรรมและบทเพลง "ฮิปฮอป" เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนหนุ่มสาวชาวผิวสีอายุ  18-39 ปี 

แคมเปญ "Respect My Vote!" เปิดตัวครั้งแรกในเดือนกันยายน ปี 2551 ด้วย "ที.ไอ." ศิลปินฮิปฮอปชาวผิวสีชื่อดัง การเปิดตัวแคมเปญนยี้ ถือว่าเข้าเป้ากลุ่มรณรงค์อย่างมาก คำว่า "Respect My Vote!" ในสำเนียงแอฟริกัน-อเมริกัน จึงเริ่มติดหูเหล่าวัยรุ่นผิวสีอเมริกันทันที

แคมเปญนี้ทำงานต่อเนื่องไปกระทั่งช่วงก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของสหรัฐในปี2551 มีการออกตระเวนทัวร์ด้วยรสบัสเพื่อเผยแพร่ให้ชาวผิวสีรักษาสิทธิของตนและรณรงค์ให้ผู้ที่เข้าร่วมลงทะเบียนเลือกตั้งผ่านบัตรของกลุ่มฮิปฮอป คอคัส และสามารถเป็นอาสาสมัครของกลุ่ม พร้อมรับข่าวสารการเคลื่อนไหวของกลุ่มทางเอสเอ็มเอส งานนี้มีศิลปินฮิปฮอปดังๆ จำนวนมากเข้าร่วมรณรงค์ พวกเขาออกทัวร์ไปยังเมืองต่างๆ จำนวน 20 เมืองในสหรัฐ กระทั่งโลโก้ และคำว่า "Respect My Vote!" เริ่มแพร่หลายมากขึ้น


How to Make 3D Text - Photoshop CC TutorialLogo Inspiration : DeliveryLogo Inspiration : เทศกาลกินเจ 2557Logo Inspiration : Mother [ 2014 ]Logo Inspiration : RiceLogo Inspiration : FarmerLogo Inspiration : Valentine's DayLogo Ispiration : Thai general election, 2014Logo Inspiration : Chinese New Year 2014Logo Inspiration : Respect My Vote!

Report "logosociety"

Are you sure you want to report this post for ?

Cancel
×