close

రాముడేమన్నాడోయ్ సీతా రాముడేమన్నాడోయ్

home

రాముడేమన్నాడోయ్ సీతా రాముడేమన్నాడోయ్

raji-oldisgoldsongs.blogspot.com

రాముడేమన్నాడోయ్ సీతా రాముడేమన్నాడోయ్రాముడేమన్నాడోయ్ సీతా రాముడేమన్నాడోయ్
మనుషుల్లారా మాయా మర్మం వద్దన్నాడోయ్చిత్రం - అందాల రాముడు (1973)
సంగీతం - కె.వి. మహదేవన్
గీతరచన - ఆరుద్ర
గానం - రామకృష్ణ
రాముడేమన్నాడోయ్ సీతా రాముడేమన్నాడోయ్

Report "రాముడేమన్నాడోయ్ సీతా రాముడేమన్నాడోయ్"

Are you sure you want to report this post for ?

Cancel
×